Hur använder vi släktforskare datorn som hjälpmedel?

En empirisk undersökning med hjälp av Internetenkät

Släktforskarens datorvanor

Släktforskning har blivit alltmer populärare när tekniken gjort sitt intåg. Du behöver inte längre åka till ett arkiv eller bibliotek och forska i microrullar eller -fish. I dag sitter du hemma framför din dator och har löst ett abonnemang, som gör att du får tillgång till kyrkoböcker, bouppteckningar och domböcker mm.

Du skriver in dina forskningsresultat i ett sk släktforskningsprogram, som håller reda på släkten så att det är lätt att skriva ut till dig själv eller till någon intresserad släkting.

Eller hur är det? Stämmer det här påståendet, här ovan? Det är det som jag vill ta reda på med hjälp av en Internetenkät bland svenska släktforskare.

För 10 år sedan gjorde jag samma undersökning, jag vill nu undersöka hur användadet har förändrats och om det har gjort det.

Användning av datorhjälpmedel, Praktiken släktforskning

Släktforskare är en grupp som i stor utsträckning har upptäckt att dator och datorhjälpmedel kan användas till att underlätta deras forskning. Datorhjälpmedel som släktforskare använder sig av är släktforskningsprogram, CD/DVD och Internet.

Hur använder vi släktforskare datorn som hjälpmedel i vår forskning?
Det var frågan som jag ställde i min examensuppgift våren 2002, när gjorde jag mitt examensarbete i utbildningen Datapedagogik på Högskolan i Skövde.

För att få svar på den frågan använde jag mig av en sk empirisk undersökning, dvs skickade ut en enkät till en utvald släktforskarförening med brev.

Vad har hänt på 10 år sedan sist? Har släktforskarens vanor och användande av datorn och datahjälpmedel förändrats?
Det är det jag hoppas och vill få svar på med denna Internetenkät. Frågorna på den nya enkäten är i stort sett samma som i den gamla för att en jämförelse ska kunna göras. Vissa delar har dock omarbetats eftersom utveckling och tiden har har gjort sitt.