Hur använder vi släktforskare datorn som hjälpmedel?

En empirisk undersökning med hjälp av Internetenkät

Enkäten

Tack för hjälpen! Antal svar 439.

Enkäten bestod av:

* Allmänt, frågor 1-9
* Släktforskning, frågor 10-12
* Datorn som hjälpmedel i släktforskning, frågor 13-30
* Synpunkter, fråga 31

Enkät 2012


Sammanfattning

Användning av dator och datorhjälpmedel är något som är självklart i dag. Så var det även för tio år sedan, 2002. Att så är fallet, kan fastställas i den här sammanställningen av den elektroniska enkäten som kunde besvaras via webbplatsen westgota.se. Jämförelse har gjorts mellan de två enkäterna för 2002 och 2012.

Släktforskare i dag använder sig av till största delen dator och datorhjälpmedel i sin släktforskning. De flesta skulle inte kunna klara sig utan eller ens börja släktforska om de inte hade tillgång till dessa hjälpmedel. Släktforskaren sitter i dag till största delen hemma vid sin dator och forskar i digitala resurser, som är originalhandlingar eller 2:a handskällor.

Digitaliseringen gör att släktforskaren

* kan med några knapptryckningar få tillgång till forskningsmaterial som är digitaliserat runt om i världen. Ofta krävs det ett abonnemang eller köp av CD/DVD.

* kan få kontakt med släkt och andra släktforskare och på så sätt byta information. Detta kan göras på forum eller Facebook.

* kan dokumentera och samla ihop material och information som berör den egna släkten i datorn (ex i ett släktforskningsprogram) eller på Internet.

* bör ha ett kritiskt förhållningsätt och källgranska CD/DVD och databaser, då dessa till största delen är avskrifter/databehandlat från originalhandlingar. Kontroll av dessa bör göras mot originalen i möjligaste mån.

Sammanställningen av enkäten är i PDF-form, precis som den ursprungliga.

Jämförelse med enkät 2002 har gjorts. De flesta diagrammen från undersökningen för tio år sedan inte finns i den nya. Läs därför gärna kap 4 i uppsatsen Användning av datorhjälpmedel - praktiken släktforskning, den finns att ladda ner under länken Uppsats.