Hur använder vi släktforskare datorn som hjälpmedel?

En empirisk undersökning med hjälp av Internetenkät

Om

Att använda sig av dator och datorhjälpmedel i sin släktforskning anses i dag vara det vanligaste sättet att släktforska. Datorhjälpmedel kan vara släktforskningsprogram, CD/DVD eller resurser på Internet.

Vid släktforskning forskar man fram sin egen bakgrund och historia. I släkten kan det gå en historia om Kajsa som skilde sig eftersom hennes man upptäckte att han inte var far till alla barnen. En historia som det kan vara intressant att få fakta kring. Detta görs med hjälp av det material och informatiom som främst finns inom kyrkobokföringen men då makarna skilde sig finns det även handlingar om skilsmässan i en dombok.

Att släktforska är inget nytt. Nämnas kan göras Johan Bure som i början av 1600-talet forskade om Bureätten. Hans deltaljerade och säregna släktutredning som i sin mest utbroderade version leder tillbaka till en viss Tord i Byr, som ska ha levt på 900-talet. Ätten härstammar från området kring Bure å i Skellefteå trakten. Själv tillhör jag Bureätten på min mammas sida och har på så sätt släktskap med t ex finansfamiljen Wallenberg.

Innan släktforskaren tar hjälp av datorn och hjälpmedel som kan vara databaser på CD/DVD eller Internet bör denna/denne ha en grundkunskap att kunna forska i det "gamla" materialet som fanns och fortfarande finns till förfogande för en släktforskare. För en nybörjare kan det vara lättast att kunna komma igång med släktforskning genom en nybörjarkurs. På en nybörjarkurs bör denna/denne få grundläggande kunskaper om hur man bör gå tillväga för att sedan kunna komma vidare i sin forskning på egen hand. Tips och hjälp i sin forskning kan också fås från lokala släktforskarföreningar, litteratur och på Internet mm.

Om Annelie

Har släktforskat ungefär 20 år. På nätet och i släktforskning använder jag mig av aliaset Tagesdotter. Om det hade varit som förr i tiden hade jag haft patronymikonet Tagesdotter, eftersom min pappa heter Tage.

Har mina anor från Falbygdens socknar i Skaraborgs län. 3/4 delar av mina anor kommer från Vilske Härad, den sista 1/4 är från socknarna Broddetorp, Segerstad, Södra Kyrketorp och Valtorp, som finns i Gudhems Härad.

Är kurs- och handledare i släktforskning på studieförbundet ABF i Falköping.

Skriver artiklar på min blogg Släktresan och driver ett antal webbplatser. Bl a Emigrant.se som är till för dem vars släktingar är födda på Falbygden och utvandrade. En lokal webbplats med länkar om Falbygden finns det också i mitt register - Falbygdsanor.se. Har även en grupp på Facebook som heter... Tagesdotter med 160 medlemmar från världens hörn.