Hur använder vi släktforskare datorn som hjälpmedel?

En empirisk undersökning med hjälp av Internetenkät

Syfte med enkäten

Syftet med undersökningen är att få veta hur gruppen släktforskare använder sig av datorn och datorhjälpmedel i sin släktforskning. Undersökningen behandlar främst det digitaliserade släktforskningsmaterialet och de datorhjälpmedel som kan stå till förfogande för en släktforskare.

Syftet är att göra användarens roll i det digitaliserade släktforskningsmaterialet synlig och att man inte bara tänker på det här med vilka möjligheter som digitalisering av material och handlingar kan ge.

Den empiriska undersökningen är en enkätundersökning av gruppen svenska släktforskare. I detta fall av hur släktforskares datoranvändning ser ut och vilka hjälpmedel som denna grupp använder sig av i sitt intresseområde.

Avgränsning

Den begränsning som finns i arbetet är att endast undersöka hur den faktiska användningen av dator och datorhjälpmedel för släktforskare ser ut. Hur släktforskare ser på användning av dator och datorhjälpmedel, som kan vara till nytta i deras forskning.

Undersökning tar inte upp de släktforskare som för närvarande inte använder sig av datorhjälpmedel, vad som skulle få dem att använda sig av dessa hjälpmedel.